Ingen fuckar med Sugman!

Jag heter Sugman.
Jag är till sjöss 3
veckor ibland.
Ibland är jag hemma
3 veckor också.

Ibland är jag på
vinfärjan med.
Pumpa läns mr fuck face.
Fuck
Fuck
Fuck
Fuck
Fuck
Fuck
Fuck
Fuck
Fuck
Fuck
Fuck
Fuck
Fuck


Fini
Sorteniggern

 

SugmanSugmanSugmanSugmanSugmanSugmanSugmanSugmanSugmanSugmanSugmanSugmanSugmanSugmanSugmanSugmanSugmanSugmanSugmanSugmanSugman